Το σχολείο μας


Το Σχολείο Ευξεινούπολης ιδρύθηκε το 1908.Αρχικά λειτούργησε σαν 4/τάξιο αρρένων .Το 1934 έγινε μεικτό. Το 1953 προάχθηκε σε 6/τάξιο. Σήμερα λειτουργεί ως 9/θέσιο. Το 1996 ιδρύθηκε νέα πτέρυγα με οκτώ αίθουσες. Παράλληλα λειτουργεί και το παλιό διδακτήριο με τρία τμήματα, καθώς και μια αίθουσα εικαστικών και αίθουσα θεάτρου. Από το 2001 λειτουργεί και τμήμα ολοήμερου σχολείου. Το 2002 από το πρόγραμμα «κοινωνία της πληροφορίας» του ΥΠΕΠΘ εξοπλίστηκε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Get Adobe Flash player

αγιασμος

 

O αγιασμός του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9:00 π.μ.

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

 

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2016-2017 πατώντας εδώ.

 

Έλεγχοι Προόδου 01

11ος Διαγωνισμός Παιχνίδι και Μαθηματικά

Μαθητές και μαθήτριες της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης, που θα βραβευθούν 

την Κυριακή 11 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:30 στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητοπόλεως

μετά την επιτυχία τους στον 11ο διαγωνισμό παιχνίδι και μαθηματικά

Aμβράζης Χρήστος  Ε1

Πετρίδου Παναγιώτα Ε2

Αβραδοπούλου Φωτεινή ΣΤ1

Αργύρη Ευαγγελία Στ1

Ξυνός Ιωάννης  ΣΤ2

 

Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες!!!!

 

 

   

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Οι εγγραφές για την Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 19 Mαΐου 2017.

Συ?μφωνα με τις διατα?ξεις της §3, του α?ρθρου 7, του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998 Α? ), ο?πως τροποποιη?θηκαν απο? τις διατα?ξεις των περιπτω?σεων 3 και 4, της παρ. 2, του α?ρθρου 11, του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/2014 τ. Α ?) και αντικαταστα?θηκαν με το α?ρθρο 53, του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/2014 τ. Α ?) τα απαιτου?μενα δικαιολογητικα? για την εγγραφη? στην Α ? τα?ξη του δημοτικου? σχολει?ου ει?ναι τα εξη?ς:

 

α. Πιστοποιητικο? γε?ννησης Δη?μου η? Κοινο?τητας. Σας ενημερω?νουμε ο?τι για την εγγραφη? των μαθητω?ν στα Δημοτικα? Σχολει?α της χω?ρας δεν απαιτει?ται η προσκο?μιση του Πιστοποιητικου? Γε?ννησης απο? τους γονει?ς, αλλα? αναζητει?ται απο? τις σχολικε?ς μονα?δες με?σω του Πληροφορικου? Συστη?ματος my school του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

 

β. Επι?δειξη του Βιβλιαρι?ου Υγει?ας του Παιδιου? (Β.Υ.Π.), η? προσκο?μιση α?λλου στοιχει?ου, στο οποι?ο φαι?νεται ο?τι ε?γιναν τα προβλεπο?μενα εμβο?λια.

 

γ. Το Ατομικο? Δελτι?ο Υγει?ας Μαθητη?, συ?μφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκυ?κλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)

 

δ. Αποδεικτικο? στοιχει?ο απο? το οποι?ο, κατα? την κρι?ση του Διευθυντη? του σχολει?ου, φαι?νεται η διευ?θυνση κατοικι?ας του μαθητη?.

ε.Βεβαι?ωση Φοίτησης Νηπιαγωγει?ου 

στ.Αίτηση-δήλωση από το σχολείο

 

Δωρεάν κατασκήνωση για παιδιά ανέργων-χαμηλόμισθων

 

Σας ενημερώνουμε ότι, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα πραγματοποιήσει και φέτος  το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, το οποίο θα καλύπτει το ημερήσιο τροφείο του παιδιού του δικαιούχου για 15νθήμερη διαμονή στην κατασκήνωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ www.oaed.gr  

 Δικαιούχοι του προγράμματος: 

Εργαζόμενοι

  •          με 50 ημέρες εργασίας  κατά το έτος 2016 στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
  •        με 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, ή
  •       με 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας
 
Οι κατηγορίες αυτές λειτουργούν και αθροιστικά μέχρι την συμπλήρωση των 50 ημερών.

Άνεργοι

  •           με συνεχόμενη ανεργία τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Το εισόδημα για όλες τις κατηγορίες θα είναι έως είκοσι οκτώ χιλιάδες ευρώ (28.000?) ανεξαρτήτως παιδιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δημοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δ.Σχ. Ευξεινούπολης συμμετέχουν στην Εθελοντική Περιβαλλοντική Δράση «Let's do it Greece 2017».

       Εθελοντισμός είναι να προσφέρεις ανιδιοτελώς,να μοιράζεσαι, να δίνεις χωρίς να ζητάς... Έτσι το κοινωνικό σύνολο πηγαίνει μπροστά. Εκεί είναι και το νόημα της ανθρώπινης φύσης.

«Καθαρίζουμε το χώρο  μας ομορφαίνουμε το σχολείο μας».

        Σας περιμένουμε λοιπόν όλους την Κυριακή 2 Απριλίου και ώρα 10:00 π.μ. στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου  με κοινό στόχο να ομορφύνουμε το σχολείο μας.

B΄ΤΡΙΜΗΝΟ

 

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. θα γίνει ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών και η επίδοση της βαθμολογίας του Β΄τριμήνου.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

Με απόφαση Δημάρχου, τα σχολεία σε ολόκληρο το Δήμο Αλμυρού, θα είναι κλειστά αύριο Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017, λόγω παγετού.

Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ

 

Την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:30 π.μ. θα γίνει ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών και η επίδοση της βαθμολογίας του Α΄τριμήνου.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ:

 

ΚΟΤΖΙΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΞΥΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΒΟΥΛΤΣΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

ΧΑΛΕΠΛΗ-ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΧΟΥΛΙΑΡΑ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΜΑΜΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

ΣΙΟΥΤΗ -ΤΣΙΑΝΗ ΡΙΤΣΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΣΜΙΔΗ ΑΡΓΥΡΩ

ΚΥΡΙΑΚΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΦΕΙΔΑ-ΒΑΛΑΜΟΥΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 το σχολείο δεν θα λειτουργήσει λόγω εκλογών των εκπαιδευτικών για την ανάδειξη εκπροσώπων στα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια. 

ΓΙΟΡΤΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Η γιορτή για την επέτειο του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 8:15 με 9:45 στο Δημοτικό Σχολείο.Την ίδια ώρα θα αποχωρήσουν και οι μαθητές του ολοήμερου τμήματος.

 

ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Οι μαθητές των τμημάτων που παίρνουν μέρος στην παρέλαση να βρίσκονται στο χώρο του Σχολείου την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου και ώρα 9:30 

Αντιφυματικός εμβολιασμός

 

Σε νεότερη εγκύκλιο του Υπουργείο Υγείας αναφέρεται τι προβλέπεται για τον  αντιφυματικό εμβολιασμό  στα παιδιά της Α΄Δημοτικού. Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο.

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

 

 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:15 Π.Μ.

Α1:ΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α2:ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Β1:ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Β2:ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Γ1:ΑΜΒΡΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Γ2:ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Δ1:ΒΕΡΕΜΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Δ2:ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε1:ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Ε2:ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

images

ΣΤ1:ΣΟΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΤ2:ΔΗΜΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ :ΜΑΡΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ:ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

                  ΤΣΑΜΠΙΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ

 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ :ΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ :ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

                        ΠΛΑΤΗ ΓΙΑΝΝΑ

 

ΚΑΘ.ΓΑΛΛΙΚΩΝ :ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΚΑΘ.ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ:ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί σε χώρο του Σχολείου ενημέρωση στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου αλλά και όσων πρόκειται να εγγραφούν στην Α΄τάξη για το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά και για το ολοήμερο τμήμα

Εγγραφές στην Α΄τάξη

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

10ος Διαγωνισμός Παιχνίδι και Μαθηματικά

Μαθητές και μαθήτριες της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης, που θα βραβευθούν 

την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 και ώρα 11:30 στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητοπόλεως

μετά την επιτυχία τους στον 8ο διαγωνισμό παιχνίδι και μαθηματικά

 

Γιαννούχος Χρήστος  Ε1

Ξυνός Ιωάννης  Ε2

Μακρή Αποστολία ΣΤ2

 

Συγχαρητήρια και πάντα επιτυχίες!!!!

Βαθμοί  Β΄τριμήνου

 

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 και ώρα 11:45 θα γίνει ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για το Β΄τρίμηνο και η επίδοση της βαθμολογίας.

Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος

Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ευξεινούπολης

 

 

Δημοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης

 

Γυμνάσιο Ευξεινούπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση-ομιλία, την οποία διοργανώνουν ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου ,το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Ευξεινούπολης, την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 5:30 μμ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ευξεινούπολης.

Προσκεκλημένος ομιλητής , ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος ,Αρχιμ. Δαμασκηνός Κιαμέτης , ο οποίος θ΄αναπτύξει το θέμα : « παιδαγωγικές προεκτάσεις της παραβολής του ασώτου».

Με τιμή,

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης

Ρολόι

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης
Διεύθυνση, Ευξεινούπολη Αλμυρού
Τ.Κ. 37100
Τηλ: 2422021641
email: mail (at) dimefxein.mag.sch.gr
Copyright © 2024 Δημοτικό Σχολείο Ευξεινούπολης  Rights Reserved.